τίκτω

τίκτω
τίκτω (impf. τίκτε), (τικτεν): aor. ἔτεκον, τέκες, τέκε), (τεκεν); τέκοι; τεκοῖςα); τεκεῖν, τεκέμεν: med. fut. pro act., τέξει, -εται: aor. τέκετο; τέκωνται.)
a act., of mother, give birth to (παρθένος· ἔτεκε λαγέτας υἱούς (Boehmer: ἃ τέκε codd.) O. 1.89 (Πιτάναν

· ἃ λέγεται Εὐάδναν τεκέμεν O. 6.30

ἃ δὲ τίκτε θεόφρονα κοῦρον O. 6.41

παῖδα, τὸν Εὐάδνα τέκοι O. 6.49

Μετώπα, πλάξιππον ἃ Θήβαν ἔτικτεν O. 6.85

τέκεν γόνον ὑπερφίαλον μόνα P. 2.42

παῖς, ὅνπερ μόνον ἀθανάτα τίκτεν Θέτις P. 3.101

υἱὸς , τόν ποτ' Εὐρώπα τίκτεP. 4.46

ὅν ποτε Κρέοισ' ἔτικτεν P. 9.16

τόθι παῖδα τέξεταιP. 9.59

τέκε οἱ καὶ Ζηνὶ μιγεῖσα δαίφρων ἐν μόναις ὠδῖσιν Ἀλκμήνα διδύμων κρατησίμαχον σθένος υἱῶν P. 9.84

ὃν Ψαμάθεια τίκτ' ἐπὶ ῥηγμῖνι πόντου N. 5.13

τὸν ἀδείμαντον Ἀλκμήνα τέκεν παῖδα I. 1.12

τοὺς Μεγάρα τέκε οἱ Κρεοντὶς υἱούς (Morel.: οἱ τέκε codd.) I. 4.64

δῖον ἔνθα τέκες Αἰακὸν I. 8.21

πεπρωμένον ἦν φέρτερον πατέρος ἄνακτα γόνον τεκεῖν ποντίαν θεόν I. 8.33

ἁ δὲ τὰς χρυσάμπυκας ἀγλαοκάρπους τίκτεν ἀλαθέας ὥρας fr. 30. 6. ἔνθα τεκοῖσ' εὐδαίμον ἐπόψατο γένναν fr. 33d. 10. “ἔδοξ[ε γὰρ] τεκεῖν πυρφόρον ἐρι[ (sc. Ἑκάβα: cf. Apollod., 3. 148, ἔδοξεν Ἑκάβη καθ' ὕπνους δαλὸν τεκεῖν διάπυρον, τοῦτον δὲ πᾶσαν ἐπινέμεσθαι τὴν πόλιν καὶ καίειν) Πα. 8A. 20.

Τήνερον ἔτεκ[ε ]κόρα μιγεῖσ' ὠκεανοῦ Pae. 9.42

υἱὸν ἔτι τέξ[ε]ι Pae. 10.21

καὶ τέκ εὔδοξο[ν Δ. 2. 30.
b of father, beget

Ῥόδῳ ποτὲ μιχθεὶς τέκεν ἑπτὰ παῖδας O. 7.71

παῖδας ὧν εἷς μὲν Κάμιρον πρεσβύτατόν τε Ἰάλυσον ἔτεκεν Λίνδον τ O. 7.74

τίς νιν ἀνθρώπων τέκεν;” P. 9.33 and so med., of unnatural birth, ὃς καὶ τυπεὶς ἁγνῷ πελέκει τέκετο ξανθὰν Ἀθάναν fr. 34.
c act. & med., met., produce

αὐδάσομαι ἐνόρκιον λόγον τεκεῖν μή τιν' πόλιν ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν O. 2.93

γένος, οἵ κεν τέκωνται φῶταP. 4.52 νεόπολίς εἰμι· ματρὸς δὲ ματέρ' ἐμᾶς ἔτεκον ἔμπαν πολεμίῳ πυρὶ πλαγεῖσαν (alia alii coni., velut ἔπιδον G-H: sed haec ad Teum potius quam ad Athenas spectare vidit S. Radt: “sie hätten . . . das zerstörte Teos wieder neu gegründet”) Pae. 2.29

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • τίκτω — bring into the world pres subj act 1st sg τίκτω bring into the world pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τίκτω — ΝΜΑ (λόγιος τ.) 1. (για γυναίκες και θηλυκά ζώα) γεννώ (α. «ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει», Απολυτίκιο Χριστουγέννων β. «ὅν τίκτε Διὶ φίλος ἱππότα Φυλεύς», Ομ. Ιλ. γ. «Στάσις καὶ Κρόνος... τίκτετον τύραννον», Κρατίν.) 2. (για πτηνά)… …   Dictionary of Greek

 • τίκτετον — τίκτω bring into the world pres imperat act 2nd dual τίκτω bring into the world pres ind act 3rd dual τίκτω bring into the world pres ind act 2nd dual τίκτω bring into the world imperf ind act 2nd dual (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τίκτον — τίκτω bring into the world pres part act masc voc sg τίκτω bring into the world pres part act neut nom/voc/acc sg τίκτω bring into the world imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) τίκτω bring into the world imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεκοῦσι — τίκτω bring into the world aor part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) τίκτω bring into the world fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric) τίκτω bring into the world fut ind act 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεκοῦσιν — τίκτω bring into the world aor part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) τίκτω bring into the world fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric) τίκτω bring into the world fut ind act 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τετεγμένα — τίκτω bring into the world perf part mp neut nom/voc/acc pl τετεγμένᾱ , τίκτω bring into the world perf part mp fem nom/voc/acc dual τετεγμένᾱ , τίκτω bring into the world perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τίκτετε — τίκτω bring into the world pres imperat act 2nd pl τίκτω bring into the world pres ind act 2nd pl τίκτω bring into the world imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τίκτῃ — τίκτω bring into the world pres subj mp 2nd sg τίκτω bring into the world pres ind mp 2nd sg τίκτω bring into the world pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεκεῖν — τίκτω bring into the world aor inf act (attic epic doric) τίκτω bring into the world fut inf act (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεκομένων — τίκτω bring into the world aor part mid fem gen pl τίκτω bring into the world aor part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”